// Home
// Bestuur
// Commissies
// Wie is TNS Erkin?
// Eregalerij
// TNS Erkin in de media
// Activiteiten
// Fotoalbum
// Lidmaatschap
// Mededelingen
// Sponsoring
// Contact
// Links
// Gastenboek

Mededelingen


Beëdiging nieuw bestuur

Zondag 6 april 2008

Per vandaag is er een nieuw bestuur gekozen en beëdigd overeenkomstig de Algemene Leden Vergadering van 6 april 2008, waarbij vrijwel alle leden van TNS Erkin aanwezig waren. De unaniem gekozen nieuwe bestuursleden zijn Tuba Kılıç (secretaris) en Yavuz Dağdeviren (penningmeester), als voorzitter is Armand Sağ unaniem herkozen.

De nieuwe bestuursleden willen binnen hun ambtstermijn vooral TNS Erkin als een professionele organisatie op de kaart zetten. Hiertoe zal de website van TNS Erkin onder handen genomen worden, de vele verbeteringen zullen binnen enkele weken zichtbaar zijn zoals het nieuw te voegen 'links'-, 'fotoalbum'- en 'persberichten'-kopje. Tevens zal de site vertaald worden zodat ook uitwisselingsstudenten, oftewel exchangestudents, er terecht kunnen met hun vragen aangaande TNS Erkin. Het nieuwe bestuur hoopt zo het stijgende ledenaantal te kunnen consolideren alsmede de lijn van activiteiten op constante basis te kunnen voortzetten.

Hierbij wensen de Erkin-leden het nieuwe bestuur van TNS Erkin veel succes!


2008 TNS Erkin

Copyright ElaDesign (disclaimer)